S.C.N. Carpets Co.,Ltd.

     บริษัท เอส.ซี.เอ็น คาร์เปท จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการ เช่า จัดจำหน่าย พรมปูพื้น สำหรับงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ
พรมสำหรับอาคารสำนักงาน และพรมสำหรับโรงแรม ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ ด้วยประสบการณ์กว่า10 ปี
ที่ทางลูกค้า ให้ความไว้วางใจในสินค้าและงานบริการ ทางบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาทีมงาน บุคคลากร  โกดังเก็บสินค้า
และผลิตภัณฑ์   เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า  พร้อมกันนี้  ทางบริษัทฯ  ยังมีการพัฒนาสินค้าหญ้าเทียม  ที่มีผิวสัมผัส
เหมือนหญ้าจริง    เพื่อใช้สำหรับงานจัดสวนกลางแจ้ง   เพื่อทดแทนพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกหญ้าจริง   อีกทั้งยังช่วยลด
ค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าปุ๋ย/ค่าแรง) ในการดูแลและบำรุงรักษา
สำหรับท่านทีสนใจ สามารถขอรับตัวอย่าง สินค้าได้ที่ Call center 094-687-4545